Cardiff

Jennifer’s birthday 2022

Principality stadium. Wales v France 11th March
The French end
Caerphilly. The Leaning Tower
Jennifer and Cousin Heulwen
Jennifer getting up in the morning
Caerphilly castle
dav

Land Of My Fathers

The old land of my fathers is dear to me,
Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi,

A land of poets and singers, famous celebrities;
Gwlad beirdd a chantorion, enwogion o fri;

Her warriors, ardent patriots,
Ei gwrol ryfelwyr, gwladgarwyr tra mâd,

For freedom they lost their blood.
Tros ryddid gollasant eu gwaed.
Country, Country, I am a party to my country,
Gwlad, Gwlad, pleidiol wyf i’m gwlad,

While a sea wall to the pure favorite land,
Tra môr yn fur i’r bur hoff bau,

O may the old language continue.
O bydded i’r heniaith barhau.

Leave a comment